Výroční valná hromada haberských hasičů

Publikováno 9.3.2015 | Autor: Zdenek Urban

Výroční valná hromada dobrovolného hasičského sboru se konala v sobotu 17. ledna 2015 od 13 hodin v místní sokolovně. Jiří Rainiš jednání zahájil a přivítal všechny přítomné. Z hostů starostu města pana Luďka Kovaříka. Dále plk. Mgr. Luboše Vacka – ředitele územního odboru HZS. Za okresní sdružení přivítal starostu Františka Grubauera a Josefa Cihláře, zástupce zasloužilých hasičů. Ze sousedních sborů se zúčastnili jednání Ladislav Tuček z Frýdnavy a ze Zboží Václav Kafka a Tomáš Kozlík. Z dalších hostů pak ředitel ZOD Vlastimil Vondra, dále předseda TJ Sokol Zdeněk Vávra a starosta sokola Ladislav Doležal, který zároveň obstarával občerstvení. Starosta sboru Bohuslav Mazánek ve svém úvodním projevu zhodnotil činnost sboru za uplynulý rok. Poděkoval všem za celoroční práci, zejména vedoucím mládeže, ale i rodinám hasičů za jejich toleranci i pomoc. Jiří Rainiš seznámil přítomné s činností sboru za rok 2014. Vyhodnotil zejména výjezdovou jednotku, ale i kulturní a sportovní aktivitu ostatních členů. Rovněž kladně hodnotil činnost mladých hasičů, jejich prezentaci v rámci okresu. V letošním roce probíhají volby do všech orgánů našeho sdružení. I na této valné hromadě se uskutečnily volby nového výboru sboru. V diskusi ředitel ÚO HZS seznámil přítomné se současným stavem profesionálních hasičů na stanicích okresu. Krátce též vyhodnotil události a zásahy za minulý rok 2014. Poděkování všem hasičům zaznělo i od starosty města, jako zřizovatele naší jednotky. Poděkování za pomoc a celoroční práci hasičů zazněla i od ostatních hostů, včetně ředitele ZOD a předsedy TJ Sokol.V dalším jednání bylo schváleno hospodaření sboru, plán práce pro letošní rok a další připravované akce či soutěže.Na výroční schůzi bylo přítomno 41 dospělých a 18 mladých členů. Náš sbor má v současné době 72 členů a z toho je 24 mladých hasičů. V závěru svého vystoupení velitel všem poděkoval, zejména pak vedoucím mládeže a členům výjezdové jednotky za jejich celoroční práci. Společně se starostou OSH předali několik čestných uznání a ocenění za dlouholeté členství. Slavnostní chůzi zakončil starosta Bohuslav Mazánek, který popřál všem zdraví, poděkoval sponzorům a spolkům za jejich přízeň a vzájemnou spolupráci.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.