Velitelé SDH Habry

POSLOUPNOST VELITELŮ OD ZALOŽENÍ SBORU 
Josef Klenka, učitel, první velitel a zakladatel sboru od roku 1879
od r. 1880       Josef Gaier, notář
od r. 1890       Eduard Engelberth, hostinský
od r. 1892       starosta František Pokorný
od r. 1904       Josef Zelinka, též velitelem župy Čáslavské
od r. 1907       Vít Štěpař – nedochován záznam
od r. 1925       Josef Novák, starosta Vít Štěpař
od r. 1934       Josef Nedvěd, starosta Josef Němec
od 12.8.1945   Josef Nedvěd, starosta František Zadina
od 13.2.1947   František Kočička, starosta František Zadina
od 30.3.1951   František Kočička, předseda Karel Toman
od r. 1952       Karel Toman velitelem haberského okrsku do r. 1958
od 17.1.1954   Bohuslav Zelinger, předseda František Kočička
od 5.12.1954   František Kočička, předseda Arnošt Čapek
V červnu roku 1956 rezignuje F. Kočička a Národní výbor jmenuje
od 27.7.1956   velitele Aloise Čálka a předsedu Arnošta Čapka
V září rezignuje předseda Arnošt Čapek
od 1.12.1957   Alois Čálek, předseda Bohuslav Zelinger
V říjnu rezignuje velitel Alois Čálek (1958)
od 9.11.1961   velitel Bohuslav Zelinger, předseda Josef Bezouška
od 27.11.1966 velitel Bohuslav Zelinger, předseda Jiří Kodat
od 9.1.1972     velitel Jiří Rainiš, předseda Bohuslav Zelinger
Od 25.1.1972 Jiří Rainiš velitelem haberského okrsku do 4.1.2020
od 25.1 1974   velitel Jiří Stránský, předseda Jaroslav Hejkal
od 16.11.1980 velitel Jiří Rainiš, předseda Jaroslav Čihák
Jaroslav Čihák je členem okresního výboru PO od r. 1965 do r. 1975
od 19.12.1987 velitel Jiří Rainiš, starosta sboru Bohuslav Mazánek
Jiří Rainiš je od r. 1991 členem okresní rady velitelů
od 4.1.2020 Jiří Rainiš ml. velitel, starosta Mgr. Štěpán Kreuzmann