Taktické námětové cvičení jednotek SDH okrsku Habry.

Publikováno 23.6.2015 | Autor: Zdenek Urban Společné cvičení hasičů našeho okrsku se uskutečnilo v sobotu 20.6.2015. V 10 hodin se konala porada, rozdělení úkolů a stanovišť. Účelem cvičení bylo prověřit akceschopnost, dojezdové časy a zejména spolupráci jednotek při provedení dálkové dopravy vody v obci Frýdnava. Zásahu se zúčastnily sbory Sázavka s CAS 24 RTHP s posádkou 1+5. Zboží s DA Avia 1+7. Frýdnava s DA Avia 1+5, Leškovice s DA 1+4. Chrtníč s DA Avia 1+5 a Habry s CAS 32 1+2 a CAS K24 1+12. Do 20 minut se dostavily i nejvzdálenější jednotky ze Zboží a Sázavky. Na cvičení se nedostavil SDH Bačkov a Rybníček. Voda byla čerpána z rybníku „Koukadlo“ a hadicovým vedením B po cestě směrem od hájenky do obce. Na čerpacím stanovišti u nádrže byla jednotka z Chrtníče, která předávala vodu jednotce z Leškovic. Z tohoto stanoviště byla voda dodávána jednotce ze Sázavky. Dále se hadicovým vedením voda čerpala na stanoviště u pomníku jednotce SDH Zboží. Na pátém a posledním čerpacím stanovišti bylo domácí čerpadlo z Frýdvavy, které dodávalo vodu až na konečné stanoviště za obcí. Na konečné proudnici byl i vyhovující tlak vody. Mezi jednotlivými stanovišti bylo použito 10 – 11ks hadic B – cca 210 m. Konečná délka hadicového vedení byla 1040 m., tj. 52 ks hadic B. Poslední dva úseky byly položeny za pomoci hadicového přívěsu jednotky z Habrů. Vzhledem k nepřehlednému terénu, vzdálenostem a nutnosti spojeni mezi jednotlivými čerpadly, byly použity vysílačky. Akce se zdařila a krátce před polednem byly již všechny hadice smotány a naloženy do vozidel. Záměr cvičení a zejména jeho účel byl každopádně splněn. Každá jednotka a zejména velitelé a strojníci získali patřičné zkušenosti v případě požáru či nutnosti dopravy vody na velkou vzdálenost. Všem zúčastněným hasičům patří poděkování za účast, reprezentaci obce a přístup ke svěřeným úkolům přim cvičení.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Aktuality 2015. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *