Výbor SDH Habry

Na valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Habry konané dne 4.1.2020 byl zvolen nový výbor, který bude řídit a organizovat činnost haberských hasičů do roku 2025

Starosta sboru Mgr. Štěpán Kreuzmann
Velitel sboru Jiří Rainiš ml.
Náměstek starosty sboru Jan Prorok
Zástupce velitele sboru Ladislav Urban
Hospodář sboru Ing. Martin Čáp
Vedoucí žen Kristýna Pospíšilová
Vedoucí mládeže Daniel Grund
Revizor sboru Bohuslav Mazánek ml.
Referent prevence a ochrany obyvatel David Sedláček
Kronikářka sboru Veronika Čápová
Správce webových stránek sboru Zdeněk Urban
Technik sboru Milan Peca