Valná hromada okrsku Habry

Publikováno 27.2.2018 | Autor: Zdenek Urban

V letošním roce se okrsková valná hromada konala 17. 2. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sázavce. Okrsek Habry s devíti SDH je co do počtu sborů na osmém místě z 18 okrsků okresu Havlíčkův Brod. Schůze se zúčastnili zástupci ze všech sborů. Jaroslav Kodeš a Josef Aubrecht ze SDH Sázavka. Václav Štěpánek z Bačkova. Josef Horák z Leškovic. Ladislav a Petr Tučkovi z Frýdnavy. Václav Rezek a Josef Kafka z Lubna. Robert Zachař z Rybníčku. Jaroslav Ostatnický a Milan Poláček z Chrtníče. Václav Kafka a Tomáš Kozlík ze Zboží. Bohuslav Mazánek, Jiří Rainiš a Štěpán Kreuzmann z Habrů. Valné hromady se nezúčastnil Miroslav Chlád z Bačkova a Saša Masnička z Rybníčku. Omluven byl Kamil Michal z Leškovic. Na valné hromadě jsme postrádali představitele HZS, přestože byli řádně pozváni. Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta okrsku Bohuslav Mazánek. Činnost okrsku za uplynulý rok vyhodnotil velitel okrsku Jiří Rainiš. Po vyslechnutí zpráv za rok 2017 z jednotlivých sborů bylo odsouhlaseno závěrečné usnesení z valné hromady. Rovněž byl schválen plán kulturních a sportovních akcí na letošní rok. Domácímu sboru Sázavka bylo poděkováno za uspořádání výroční schůze a občerstvení. Na závěr jednání popřál starosta okrsku přítomným pevné zdraví a úspěšný rok 2018 v hasičské činnosti.

U S N E S E N Í
z výroční valné hromady okrsku č. 15 Habry, konané v sobotu 17. února 2018 v 18 hodin na OÚ v Sázavce.
Výroční valná hromada okrsku Habry po vyslechnutí zpráv z jednotlivých sborů k činnosti za rok 2017, plánu kulturních a sportovních akcí na rok 2018, diskusi a připomínkách, přijímá následující usnesení:

I. s c h v a l u j e
– zprávy zástupců jednotlivých sborů okrsku
– plán sportovních a kulturních akcí pro rok 2018
– termín oblastní soutěže MH 5.5.2018 od 13 hodin v Habrech
– taktické a prověřovací cvičení v sobotu 2.6.2018 od 10 v Sázavce
– termín okrskové soutěže 2.6.2018 od 13 hodin v Sázavce
– potvrzení delegátů jednotlivých sborů na okresní shromáždění
představitelů sborů dne 24.3.2018 v Olešné
II. u k l á d á
– výboru zabezpečit činnost celého okrsku tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní výroční valnou hromadou
– starostům a velitelům sborů aktivně se podílet na zabezpečení schváleného plánu kulturních a sportovních akcí pro rok 2018
– všem velitelům zajistit odbornou přípravu členů JSDH pro rok 2018
– podporovat práci výboru a získávat další, zejména mladé členy

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Aktuality 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *