P L A M E N – 2016/2017 – 1.1.2016

Publikováno 2.10.2016 | Autor: Zdenek Urban

Jako každým rokem byla zahájena celostátní hra mladých hasičů „PLAMEN“. Je dvoukolová a začíná podzimním kolem všestranného branného závodu. Organizací letošního podzimního branného závodu se ujal v sobotu 1. října 2016 haberský sbor. Start i cíl byl v prostorách areálu pod hasičskou zbrojnicí. Jednotlivé tratě dle kategorií vedly podél Malé Sázavky, háječkem až k Dolnímu mlýnu a zpět. Velice pěkné počasí přálo organizátorům, rozhodčím, ale i závodníkům. Závodilo se v kategorii mladších a starších žáků v pětičlenných hlídkách. Přijelo celkem 53 hlídek mladších a 61 hlídek starších žáků z celého okresu. V osm hodin vybíhaly první hlídky. Vždy součastně hlídka mladších a hlídka starších dle předem stanoveného pořadí. Start druhých hlídek byl narušen vosami, které děti hromadným během vyrušily z hnízda v zemi. Bohužel to nejvíce postihlo hlídku našich nejmenších. Zdravotnice měly plné ruce práce s dětmi, které dostaly nějaké to žihadlo. Trať byla pod městem odkloněna od tohoto místa a závod pokračoval. Odpoledne za jednotlivce běželo 24 dorostenců a 23 dorostenek, včetně třech hlídek. Celkový závěr této celostátní hry bude vyhodnocen po jarním kole 2017, koncem měsíce května. Pravděpodobně se bude konat v areálu HZS v Havlíčkově Brodě. Ty nejlepší kolektivy postupují přes okresní a krajská kola do republikové soutěže. Opět byla rekordní celková účast. Mladých hasičů v doprovodu svých vedoucích bylo 632. Celkem 12 stanovišť, včetně startu a cíle, obsluhovalo 70 rozhodčích a členů štábu soutěže. Technická četa složená z našich 26 členů pod vedením Bohuslava Mazánka ml. zajistila vlastní závod, jeho likvidaci a regulaci přilehlých parkovišť pro vozidla. Pro téměř 760 hasičů byl od šesti hodin ráno do 18 hodin k disposici stánek s občerstvením. Ženy usmažily mimo jiné 31 kg hranolků. Mladší žáci běželi trať dlouhou 1 200 m. Absolvovali střelbu ze vzduchovky, znalost topografie, zdravovědy, vázání uzlů, požární ochrany a šplh po vodorovném laně. Starší žáci běželi trať dlouhou 2 000 m, dorostenky 3 000 a dorostenci již 3 500 m. Chybné či nesplněné úkony na jednotlivých stanovištích se bodovaly a tyto trestné body se vyhodnocují k výslednému času celého závodu. Družstva mladých hasičů k závodu přijížděla dle předem určeného pořadí a času na startovní listině. Závodníci tak nemusí trávit celý den na soutěži, neboť po absolvování závodu mohou odjet domů. Výsledky jsou vyvěšeny na webových stránkách našeho okresního sdružení včetně fotografií z celého závodu.

1) Naši kategorii starších žáků pod vedením Mgr. Štěpána Kreuzmanna zastupovala hlídka A ve složení:
Pospíšilová Veronika, Pospíšilová Denisa, Proroková Aneta, Šourková Kristýna a Mazánek Tomáš. Hlídka si vedla vcelku dobře, inkasovala pouze 18 trestných bodů. Umístila se uprostřed startovního pole na 29. místě.

2) Druhá hlídka B v kategorii starších žáků běžela ve složení:
Machotová Nela, Kadlec Milan, Vávra Zdeněk, Remar Matyáš a Vrzáková Adéla.
Hlídka se umístila ke konci startovního pole, když obdržela 40 trestných bodů.
Němcová Lucie závodila za hlídku z Dlouhé Vsi.

3) Kategorii mladších žáků pod vedení Gábiny Šourkové nás vzhledem k incidentu s vosami reprezentovala pouze jedna hlídka ve složení:
Hloušková Anna, Kadlec David, Hloušková Emma, Šourková Natálie, Remarová Vendula, Remar Vojtěch a Proroková Lucie.

Hamsa Dušan závodil za hlídku z Mírovky.
Dosažený čas odpovídal umístění v polovině startovní listiny, ale posbírali celkem 36 trestných bodů a to je posunulo ke konci pořadí.

Určitě patří poděkování našim mladým hasičům i jejich vedoucím za účast a reprezentaci města a našeho hasičského sboru na této okresní soutěži. Rovněž tak poděkování patří personálu školní kuchyně za zajištění obědů pro rozhodčí. Ženám v kiosku a hasičům, kteří pomohli zajistit přípravu, průběh a likvidaci. Byla to jedna z největších našich akcí v posledních letech. Z odezvy účastníků jsme za podpory města a pomoci našich hasičů branný závod zajistili dobře.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Aktuality 2016. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *